Martti Muukkonen, TM

TYÖ: Joensuun yliopiston kirjasto,

                Tutkijanhuone 11, PL 107, 80101 Joensuu

                puh. +358-(0)13-2512720 ,  gsm +358-(0)400-905159

                e-mail: martti.muukkonen@joensuu.fi

                kotisivu: http://cc.joensuu.fi/~muukkone

              

 

Uskonnonsosiologian kurssin luentorunko

Aika ja paikka: 29.9. - 15.12.1999 ke 14-16 P231

Aika Aihe Kirjallisuutta
29.9. Orientaatio

- Uskonto tutkimuskohteena

- Uskonnonsosiologian tieteenä

- Lähitieteet

Allardt,1974,11-24; Pals,1996,268-284; Pentikäinen(toim.),1974; Ringgren,1972,7-35; Spiro 1974,27-73; Wilson 1982,1-26
6.10. Uskonnollisuuden dimensiot Clock & Stark, 1965; Sihvo,1979; Smart,1983;1989,9-30;
13.10. Uskonto yhteiskunnassa

- funktiot

- kirkon ja valtion suhteet

- uskonnon ja kulttuurin suhteet

- instituutiot

- sekularisaatio

Alho 1974,235-260; Geertz,1974,74-124; Haynes 1998; Heikkilä(toim.), 1999; Kirkko ja valtio-komitean mietintö, Parsons 1974,125-132; Ringgren,1972,119-153; Wilson 1982,27-52
20.10. Vastakulttuurit - vierailijana Martti Junnonaho Yinger 1982;
27.10. Uskonnolliset liikkeet I

- kirkko-lahko-teoria

- deprivaatioteoriat

- poliittis-uskonnolliset liikkeet

Bainbridge 1997; Niebuhr 1954; Pope 1974,142-144; Troeltsch,1974,135-141; Smith 1996; Suolinna 1975b,57-76.
3.11. Uskonnolliset liikkeet II

- Ekumeeninen liike

- Karismaattinen liike

- Uudet uskonnolliset liikkeet

- Kvasiuskonnolliset liikkeet

Barker & Warburg(eds.) 1998; Mattila 1976; Mäkeläinen 1993; Zald 1970; Zald & Denton 1963;
10.11. Uskonnolliset liikkeet III

- Suomen uskonnolliset liikkeet

Haavio 1963; Kauppinen 1990; Pentikäinen(toim)1975; Sihvo 1973; Suolinna 1975a,29-56;
17.11. Seminaari-osuus  
24.11. Seminaari-osuus  
1.12. Seminaari-osuus  
8.12. Seminaari-osuus  
15.12. Kertaus  

 

 

Kirjallisuutta:

Alho, Olli

1974     Perinne ja uskonnollinen joukkokäyttäytyminen. Teoksessa Pentikäinen Juha(toim.): Uskonto ja yhteisö. Gaudeamus. Helsinki.

Allardt, Erik

1974     Uskontososiologia. Teoksessa Pentikäinen Juha(toim.): Uskonto ja yhteisö. Gaudeamus. Helsinki.

Bainbridge William Simms

1997      The Sociology of Religious Movements. Routledge. New York/London.

Barker Eileen & Warburg Margit

1998     New religions and new religiosity. Renner studies on new religions ; vol. 4 Aarhus U.P. Aarhus

Clock, Charles Y. & Stark, Rodney

1965     Religion and society in tension. Rand McNally. Chicago, IL.

Geertz, Clifford

1974     Uskonto kulttuurijärjestelmänä. Teoksessa Pentikäinen Juha(toim.): Uskonto ja yhteisö. Gaudeamus. Helsinki.

Haavio, Ari

1963     Evankeelinen liike herätysliikkeenä. Diss. University of Turku. Turku

Haynes, Jeff

1998     Religion in Global Politics. Longman. London & New York.

Heikkilä, Markku (toim.)

1999     Uskonto ja nykyaika - yksilö ja eurooppalaisen yhteiskunnan murros. Atena. Jyväskylä.

Kauppinen, Juha

1990     Kansanlähetyksen alueellinen leviäminen. Kirkon tutkimuskeskuksen sarja A nro 52. Pieksämäki.

Kirkko ja valtio-komitean mietintö

1977     Opetusministeriö. Komiteanmietintö, 1977, 21. Helsinki.

Mattila, Kari

1976     Karismaattiset ilmiöt suomalaisessa kristillisessä lehdistössä : sisällön analyysi kymmenen kristillisen lehden asennoitumisesta karismaattiseen liikkeeseen ja armolahjoihin. Helsingin yliopisto. Pro gradu. Helsinki.

Mäkeläinen, Mika

1993     Kirkkojen maailmanneuvoston kehitysnäkemys 1968-1983. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja C, 49. Tampere.

Niebuhr H. Richard

1954     The Social Sources of Denationalism. Shoe String Press. Hamden,Conn.

Pals, Daniel

1996     Seven Theories of Religion. Oxford University Press. Oxford & New York.

Parsons, Talcott

1974     Uskonto luovan toiminnan lähteenä. Teoksessa Pentikäinen Juha(toim.): Uskonto ja yhteisö. Gaudeamus. Helsinki.

Pentikäinen Juha(toim.)

1974     Uskonto ja yhteisö. Gaudeamus. Helsinki.

1975     Uskonnollinen liike. SKS. Pieksämäki.

Pope, Liston

1974     Lahkon muuttuminen kirkoksi. Teoksessa Pentikäinen Juha(toim.): Uskonto ja yhteisö. Gaudeamus. Helsinki.

Ringgren, Helmer

1972     Uskonnon muoto ja funktio. Gaudeamus. Helsinki.

Sihvo, Jouko

1973     Laajenevat herätysliikkeet ja niiden leviämisolosuhteet. Kirkon tutkimuslaitos. Sarja B ; 15. Tampere.

1979     Uskonnollisuus ja kirkollisuus Suomessa. Kirkon tutkimuslaitos. Sarja A ; 34. Tampere.

Smart, Ninian

1983     World Views. Charles Scribner’s Sons. New York.

1989     Introduction. In Smart N.: The World’s Religions. Cambridge University Press. Cambridge.

Smith Christian(ed.)

1996     Disruptive Religion. The Force of Faith in Social-Movement Activism. Routledge. New York &London.

Spiro, Melford E.

1974     Uskonnon selittämisestä ja määrittelemisestä. Teoksessa Pentikäinen Juha(toim.): Uskonto ja yhteisö. Gaudeamus. Helsinki.

Suolinna, Kirsti

1975a     Herätysliikkeet sosiaalisina liikkeinä. Teoksessa Pentikäinen Juha(toim.): Uskonnollinen liike. SKS. Pieksämäki.

1975b     Yhteiskuntarakenne ja uskonnollinen liike. Teoksessa Pentikäinen Juha(toim.): Uskonnollinen liike. SKS. Pieksämäki.

Troeltsch, Ernst

1974     Kirkko ja lahko. Teoksessa Pentikäinen Juha(toim.): Uskonto ja yhteisö. Gaudeamus. Helsinki.

Wilson, Bryan

1982     Religion in Sociological Perspective. Oxford University Press. Oxford & New York.

Yinger, J. Milton

1982     Countercultures : the promise and the peril of a worldturned upside down. Free Press. New York.

Zald Mayer N.

1970     Organizational Change. The Political Economy of the YMCA. The Unoiversity of chicago Press. Chicago.

Zald Mayer N. & Denton Patricia

1963     From Evangelism to General Service: The Transformation of the YMCA. In Administrative Science Quaterly vol 7, nr 4, March, 214-234.