Martti Muukkonen, TM

martti.muukkonen@joensuu.fi

http://cc.joensuu.fi/~muukkone

p. 013-251 2720, 0400-90 51 59

Uskonnonsosiologian kurssi 560238 2OV

29.9. - 15.12.1999 ke 14-16

 

3.11. Uskonnolliset liikkeet II

- Kirkko-lahko-teoria ei selitä kaikkea uskonnollista liikehtimistä tälläisia taåauksia ovat mm.:

- Liike pyrkii irtautumisen sijasta yhdistämään

- Liike ei pyri irtaantumaan emo-organisaatiosta vaan jää osaksi sitä

- Liike ei ole syntynyt kulttuurissa olevien uskonnollisten organisaatioiden vaan joidenkin muiden organisaatioiden pohjalta

Ekumeeninen liike

- Juuret 1600-luvun pietismissä

- 1800 luvulla merkittävää hengellistä liikehdintää vastareaktiona uskonnonvastaisuudelle ja liberaaliteologialle - siten herätysliikkeet olivat vastaliike-tyyppisiä

- lahkolaistumisen ohella toinenkin virtaus - ekumenia, joka toimi tuossa vaiheessa protestannttien yhteysliikkeenä

- Evankeeninen Allianssi

- Eräs ensimmäisistä vakavista yrityksistä ekumeenisen organisaation luomiseksi

- Korosti protestanttista dogmaa 1800-luvun herätyksen hengessä

- Kohteli kaikkia protestanttisia kirkkoja samanarvoisina mikä johti usein vähemmistöjen puolustamiseen

- Kaatui dogman korostamiseensa ja siihen, että puolustaessaan babtisteja tuli suututtaneeksi Skandinavian luterilaiset piispat

- Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys

- Pietismin ja 1800-luvun herätysten myötä syntyi pieniä raamattupiirejä eri puolille Eurooppaa

- Ensimmäinen NMKY-nimeä kantava yhdistys syntyi 1844 Lontoossa

- Aluksi kauppa-apulaisten hengellisenä klubina

- Työ laajeni pian sosiaalityöhön, kansansivistykseen ja lukusalien ylläpitämiseen sekä tietysti evankeliointiin

- 1855 Evankeelisen Allianssin kokoontuessa Pariisin Maailmannäyttelyn yhteydessä siellä olevat NMKY-ihmiset perustivat NMKY:n Maailmanliiton

- Pariisin Basis, joka hyväksyttiin siellä tuli olemaan mallina muiden ekumeenisten järjestöjen basiksille:

"Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää niitä nuoria miehiä, jotka tunnustaen Jeesuksen Kristuksen Jumalakseen ja Vapahtajakseen Pyhän Raamatun mukaisesti tahtovat olla Hänen opetuslapsiaan uskossa ja elämässä ja jotka pyrkivät yhdessä Hänen valtakuntansa levittämiseen nuorten miesten keskuuteen. Mitkään mielipide-erot eivät saa häiritä Maailmanliiton jäsenten ja liittolaisten harmoonisia suhteita."

- Liike levisi ennenkaikkea anglo-saksisissa maissa mutta myös Saksassa ja pohjoismaissa

- Kolmio-periaate laajensi tehtävänäyn koko ihmisen huomioimiseen hengellisenä, henkisenä ja fyysisenä kokonaisuutena

- Kolmio-periaatteen seurauksena liike kehitti hengellisen työn lisäksi laajoja liikuntaohjelmia (koripallo, lentopallo) sekä työmuotoja erityisryhmien parissa (rautatieläiset, sotilaat, nuoret, pakolaiset)

- NMKY oli ekumenian pääsuuntaus Kirkkojen Maailmanneuvoston syntyyn 1948 saakka, jonka jälkeen teologit alkoivat siirtyä sinne

- 1950-60 luvuilla kirkkojen tehdessä rakoa NMKY:hyn erityisesti amerikkalainen yhteiskunta tarvitsi sosiaalipalvelujen tuottajia ja NMKY:n painopiste muuttui laajojen sosiaalipalveluiden tuottajaksi USA:ssa

- Globaalilla tasolla painopisteeksi tuli pakolaistyö

- Synnyttänyt mm. partion, sotilaskotityön, kristillisen ylioppilasliikkeen, kirkollisen nuorisotyön

- Sosiologisesti ‘terra incognito’ koska kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä ei ylipäätänsä ole tutkimusteoriaa

- Kirkkojen Maailmanneuvosto

- Juuret paitsi NMKY:ssä myös kansainvälisessä lähetysliikkeessä, faith and order liikkeessä ja work and labour liikkeessä

- Ensimmäisissä kokouksessa Amsterdamissa 1948 4/5 edustajista NMKY:stä, NNKY:stä tai kristillisestä ylioppilasliikkeestä

- Edustaa eräällä tavalla ekumenian professionalistumista

- Koska kirkot ovat valtionkaltaisia instituutioita, KMN: vertailukohta olisi lähinnä YK

- Tällä hetkellä kriisissä koska ortodoksit eivät ole aina hyväksyneet KMN:n työn painottumista sosiaalietiikkaan

- Muita ekumeenisia yhteyspyrkimyksiä

- Kahden ja monenkeskiset neuvottelut (mm. Porvoon julistus luterilaisten ja anglikaanien välillä, Augsburgin julistus vanhurskauttamisesta luterilaisten ja katolisten välillä, Suomen luterilaisen kirkon ja Venäjänortodoksisen kirkon pitkään jatkuneen oppineuvottelut)

- Yhteiskristilliset pyrkimykset

- Lähinnä protestanttien keskinäistä ‘hengen yhteyttä’

- vältetään opillisia kysymyksiä

- Lausannen liike syntyi kun ekumeeninen liike 1960-luvulla suuntautui sosiaalietiikkaan

- Uskontojen välinen vuoropuhelu

- Sekä NMKY:ssä että KMN:ssä

- Chicagon julistus

- Ekumeenisen liikkeen tutkimuksessa käytetty yleensä teorioita muista disipliineistä kuin uskonnonsosiologiasta

- Uskonnollisten liikkeiden teoria ei ole luonut teoriaa ekumeenisesta liikehdinnästä

 

Karismaattinen liike

- Karisma = armolahja

- Uskonnollisen liikkeen teoria ignoroi myös karismaattisen liikkeen teoretisoinnin

- Collective Behavior traditiossa karismaatikot luettiin ekspressiivisiin liikkeisiin

- Karismaattista liikehdintää on ollut aina ja se on yleisuskonnollinen ilmiö (islamin dervissit, shamaanien loveen lankeamiset ym.)

- Repertuaariin kuuluu mm. kielilläpuhumista ja erilaista liikehdintää (ekspressio), ihmeparantumista (magia) sekä profetoimista