Humanistinen Ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan opisto

Nuoriso- vapaa-aikatyön koulutusohjelma

 

Nuorisopolitiikka 1ov

10.1.-7.2.2000 ma 8.30-12.45

 

Luentorunko

10.1. Johdanto, käsitteet
17.1. Kuntien nuorisopoliittiset ohjelmat

- sisältö

- kohdejoukot

- laatijat

- ongelmat

24.1. Puolueiden nuorisopoliittiset ohjelmat
31.1. Nuoriso lainsäädännössä

- perhelainsäädäntö

- työlainsäädäntö

- koulutuslainsäädäntö

- rikoslaki

- vapaa-ajan lainsäädäntö

- kirkkolaki ja -järjestys

- kansainväliset sopimukset

7.2. Nuorisopolitiikan visiointia