HUMAK

Nuorisotyö ja kolmas sektori

Esseeen kirjoitusohjeet

 

Valitkaa jokin kolmatta sektoria koskeva käsite (esi. kansalaisyhteiskunta, vapaaehtoissektori, ym.), tutkimusperinne (esim. talousteoriat, poliittiset teoriat, jne) tai kehitystrendi (esim. hyväntekeväisyyden kehitys muinaisessa Israelissa).

Valitkaa kohderyhmä (esim. nuorisolautakunta), jolle aiotte selvittää, mistä asiassa on kyse ja tilanne missä asia selvitetään (esim. kokouksen alussa/lopussa, erillisessä seminaarissa tms.) ja laajempi yhteys miksi esitys pidetään (esim. kunnan suunnitelmat muuttaa uimahalli yhdistyspohjaiseksi, nuorten halu saada oma nuorisokahvila tms).

Valitkaa esitysmuoto (alustus, lehtiartikkeli, sarjakuva), jolla selvitätte asian. Perustelkaa, miksi kyseinen esitysmuoto soveltuu tälle kohderyhmälle.

Määritelkää oma roolinne suhteessa kohderyhmään (esim. kunnan nuorisosihteeri, kunnalta apua saavan järjestön työntekijä, tms.).

 

Kirjoittakaa 3-5 sivun selvitys siitä, miten toteutatte esityksenne. Tuokaa siinä esiin ja perustelkaa seuraavat seikat:

Mitkä asiat ovat yleensä teemassa keskeisiä?

Mitä asioita painotetaan tälle kohderyhmälle?

Pohtikaa mitä vaatimuksia kohderyhmä ja tilanne asettavat esityksellenne (käytettävissä oleva aika tai lehtijutuissa tila, vastaanottajien pohjatiedot, jne).

Mitkä asiat rajataan esityksestä pois tälle kohderyhmälle merkityksettöminä?

Selvityksessä voi (mutta ei ole pakko) olla mukana myös lopullinen teksti, sarjakuva tms. Tällöin em. perustelut tulevat alaviitteisiin kunkin valinnan mukaisesti.