ETUSIVU ANSIOLUETTELO TUTKIMUKSET SAARNAT OPETUS LINKIT ENGLISH PAGES

Martti Muukkonen

NMKY:N MAAILMANLIITON TEHTÄVÄNÄKY JÄRJESTÖN SATAVUOTISKOKOUKSESSA 1955

Tiivistelmä

Tutkimuksella pyrittiin selvittämään NMKY:n Maailmanliiton tehtävänäkyä sen satavuotiskonferenssissa Pariisissa 1955. Teoreettisena lähtökohtana on uusien sosiaalisten liikkeiden teorioissa hyväksytty ajatus liikeintellektuellien ratkaisevasta merkityksestä liikkeen maailmankuvaan ja tehtävänäkyyn. Tältä pohjalta tutkimusaineistoksi valittiin kokouksessa pidetyt kuusi alustusta.

Alustukset analysoitiin neljällä tavalla. Aluksi määriteltiin pienimmäksi tutkimusyksiköksi alustajan itsensä laatima kappale. Näistä kappaleista tutkittiin seuraavien ilmaisujen lukumäärä: Viitteet NMKY:hyn, ja ilmaukset jatkumolla hengellinen - eettinen - sekulaari. Toiseksi kappaleet arvotettiin niissä esiintyneen yleisimmän ilmauksen mukaan. Kolmanneksi tutkittiin kappaleiden sanomallista sisältöä sivuuttaen ilmaisut. Neljänneksi arvotetuista kappaleista tutkittiin toiseksi yleisimmät ilmaukset.

Tutkimuksen tulokseksi saatiin kaikilla mittareilla se, että puheiden kieli ja sanoma oli selkeästi hengellinen. Siten NMKY:n Maailmanliitossa ei ollut näkyvissä samaa sekularisaatiokehitystä kuin USA:n NMKY:ssä oli 1930-luvulta alkaen. Alustajien painotuksissa oli kuitenkin eroja. Heistä kaksi oli maallikkoa ja heidän kielenkäyttönsä oli selvästi sekulaarimpaa kuin muiden, jotka olivat teologeja. Teologeista kaksi oli NMKY:n työntekijöitä ja heillä korostuivat hengellisten ilmausten lisäksi NMKY-viittaukset. Loput kaksi, jotka olivat myös LML:n ja KMN:n tarkkailijoita, olivat selkeästi hengellisyyttä painottavia.


To my homepage

Kotisivulleni


päivitetty 14.4.1999